TIETOSUOJA
JNR-Tilikonttori Ky.

Tietosuojaohje

JNR-Tilikonttori Ky säilyttää asiakkaidensa paperiset kirjanpitoaineistot sekä muut asiakirjat omissa kansioissaan lukituissa kaapeissa. Pääsy kaappeihin on ainoastaan henkilökunnalla.

Kaikki hävitettävät asiakirjat tuhotaan paperintuhoajalla välittömästi sen jälkeen, kun ne on päätetty tuhota. Tilitoimistomme tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Henkilökuntaan kuuluva henkilö pitää tunnuksensa ja salasanansa muiden ulottumattomissa.

Kaikissa tilitoimistomme tietokoneissa on jatkuvasti automaattisesti päivittyvä tietoturvaohjelmisto. Tietokoneen käyttäjän on tehtävä täydellinen tietoturvan tarkistusajo ja otettava varmistukset tiedostoista ja tietokannoista kerran viikossa. Mikäli tietokannan varmistus tallennetaan ulkoiselle tallennusvälineelle, säilytetään sitä lukitussa kaapissa käyttäjän vastuulla.

Jos tilitoimistomme työntekijä havaitsee tietoturvaloukkauksen, ilmoittaa hän siitä välittömästi esimiehelleen, aloittaa loukkauksen vaikutuksia ehkäisevät toimenpiteet ja täyttää tietoturvaloukkausta varten luodun lomakkeen.

Tietosuojaohje (pdf)