REKISTERISELOSTE
JNR-Tilikonttori Ky.

Rekisteriseloste

JNR-Tilikonttori Ky säilyttää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi asiakkailleen. Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään edellä mainituista perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille. Palkkalaskennan tietojärjestelmässä säilytetään asiakkaan työntekijöiden palkka- ja verotietoja. Näitä tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaalle, kyseessä olevalle työntekijälle tai Verohallinnolle.

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaalle ja Verohallinnon tai muun viranomaisen tarkastajille. Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevia laskuille merkittäviä tietoja. Näitä tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaalle ja Verohallinnolle. Asiakkaan valitsemilla tilintarkastajilla on pääsy kyseistä asiakasta koskeviin tilitoimistossa säilytettäviin henkilötietoihin. Tilitoimistossa säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilörekisterit sijaitsevat tilitoimiston tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.

Rekisterinpitäjä:
JNR-Tilikonttori Ky
Keskustie 74, 51600 Haukivuori

Rekisteriseloste (pdf)